Capítol Las heridas de la pobreza
RESUM CAPíTOL

Avui dia hi continua havent persones que no disposen dels mínims recursos necessaris que els asseguren l’exercici dels drets humans universals. D’aquesta manera, l’escolaritat té un paper fonamental en la construcció d’una consciència crítica referent a aquestes injustícies en els nens i les nenes. Tal com recull aquest capítol, el professorat ha de tenir molt present que entre el seu alumnat hi pot haver nens i nenes amb famílies que no presentin els mínims recursos necessaris per desenvolupar una vida digna, i que aquestes situacions poden desembocar en comportaments agressius en ells, a manera de protesta inconscient per les seves situacions particulars.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
A partir d’observacions en aules i en patis d’esbarjo, aquest llibre dóna compte d’un conjunt de reflexions crítiques, totes relacionades amb la violència física i la construcció d’identitats en els inicis de l’escolaritat, a la vegada que pretén ser un punt de partida a processos de canvi en l’exercici de la docència en aquells professors i professores preocupats pel tema de la convivència pacífica a l’escola infantil. No tot està bé en els escenaris escolars. Hi ha coses que poden i s’han de canviar. Analitzar les pròpies actituds i indagar-ne l’origen social suposa un gran desafiament. En paraules de l’autora: «convivir pacíficamente es una de las características claves del mundo que soñamos legítimamente para nuestra infancia. En pro de esa convivencia todos debemos estar implicados. Este libro responde a ese ferviente deseo y a esa acción. Por ello espero que se convierta en parte del eco de tantas voces de personas que actúan dentro y fuera de la escuela y se hacen oír buscando un mundo más justo».

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Guerra y paz, paz y guerra en la escuela
II Parte: De la violencia y la lucha contra la exclusión social