Capítol Las historias de vida como método pedagógico
RESUM CAPíTOL

Què són les històries de vida? Quin paper tenen la memòria i la reflexió en les històries de vida? Com podem avaluar l’aprenentatge de l’alumnat amb aquesta metodologia? Aquest capítol busca respondre a aquests i altres interrogants al voltant d’aquest mètode pedagògic, a més de recollir una experiència basada en les històries de vida com a estratègia metodològica en la formació dels futurs docents.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.


Llibre disponible per capítols
INDICE