Capítol Las implicaciones sociales del conocimiento científico y tecnológico forman parte de éste y, por lo tanto, de su enseñanza
RESUM CAPíTOL

La ciència i la tecnologia afecten la societat i es veuen afectades per ella; entendre algunes de les seves interaccions principals resulta essencial en una proposta d’ensenyament que vulgui promoure l’alfabetització científica. Cal reconèixer les implicacions socials dels avenços científics i tecnològics, així com també l’ús que la publicitat i els mitjans de comunicació o les xarxes virtuals fan de la ciència.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Partint de la potencialitat que enclou la perspectiva competencial en l’ensenyament de les ciències, 11 ideas clave. El desarrollo de la competencia científica vol contribuir a clarificar la qüestió, no només teòricament sinó a través de propostes concretes per treballar-la a l’aula, amb exemples pràctics.

Es tracta doncs de comprendre el significat del terme «competència científica» i la seva relació amb conceptes i enfocaments anteriors, ponderant així la seva utilitat per orientar l’ensenyament de les ciències.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cadascuna de les idees que es proposen


Llibre disponible per capítols
INDICE