FORMATS DISPONIBLES
17,00 €
16,15 €
12,00 €
11,40 €
Resum del llibre
Les matemàtiques desenvolupen un paper creixent en la societat de la informació en què estem immersos, i se sol destacar la seva importància en bona part de les professions actuals. No obstant això, no abunden els estudis que mostrin quines són les necessitats matemàtiques reals, ni que mostrin l’ús diari que se’n fa en les ocupacions que no són estrictament científiques ni tècniques, i que suposen la majoria dels llocs de treball. L’objectiu d’aquest llibre no és dur a terme una investigació exhaustiva, sinó iniciar una indagació en què una sèrie de professionals destacats en diferents activitats (a qui habitualment no s’interroga sobre aquest tema) expliquen les seves vivències matemàtiques, tant al llarg de la seva vida escolar com en l’actualitat, manifestant l’ús que en fan a la seva feina i a la seva vida privada.