Capítol Las materias de Tecnologías y Tecnología en la educación secundaria obligatoria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’ofereix una visió de la tecnologia com a activitat desenvolupada per l’ésser humà i es fa una breu anàlisi del seu valor històric en la societat actual; a més, permet una reflexió sobre la importància de les matèries Tecnologies i Tecnologia dins del sistema educatiu i el seu valor educatiu. També s’analitzen els elements que componen el currículum de les matèries. Al final del capítol es presenten, així mateix, diferents activitats i fonts i recursos de suport.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’analitzen els continguts i els objectius de les assignatures de l’àrea de Tecnologia a l’educació secundària obligatòria, la qual cosa manifesta la importància de l’àrea en el nostre sistema educatiu. Aprendre a ensenyar és una tasca que necessita planificar –de manera ordenada i estructurada- un conjunt de normes establertes per l’Administració, juntament amb les particularitats del centre educatiu, la diversitat del grup d’alumnes al qual pretenem ajudar en el seu aprenentatge, i l’adequació de la metodologia i les activitats als diferents espais. Aquest volum mostra l’actual model pedagògic configurat al voltant de les competències bàsiques, i ofereix indicacions i suggeriments per assumir-les de manera natural i dinàmica.

Llibre disponible per capítols
INDICE