Capítol Las materias filosóficas en la Ley Orgánica de Educación: descripción y valoración crítica
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol exposa breument el marc legislatiu amb relació a l’ensenyament de la filosofia, analitzant el significat i la valoració que la comunitat filosòfica manté sobre els últims canvis legals que afecten les matèries filosòfiques a l’educació secundària obligatòria (ESO) i al batxillerat. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Presentació concisa i clara dels textos legals que emmarquen la pràctica docent de les disciplines filosòfiques, i reflexió i anàlisi sobre el significat de l'ensenyament de la Filosofia en el món actual. Llibre que ajuda a comprendre els canvis legislatius que s'han anat produint a l'Estat espanyol, a més d'analitzar adequadament de quina manera aquestes vicissituds han afectat les diferents disciplines filosòfiques (principalment Ètica, Filosofia i Història de la filosofia). Si en el cas de les altres matèries aquesta anàlisi històrica és interessant, en el cas de la Filosofia és del tot necessària, atès que l'ensenyament de la Filosofia al nostre país ha estat durant molt de temps vinculada a la ideologia política o religiosa i en pocs períodes històrics ha gaudit de plena llibertat d'investigació i d'expressió.

Llibre disponible per capítols
INDICE