Las ondas de tu casa
Resum del recurs

Google Site del projecte "les ondas de tu casa" dels alumnes de CEIP Sant Sebastià d'Archidona (Màlaga), centrat en la investigació de l'espai d'estudi domèstic.


Descripció del recurs

"Las ondas de tu casa" és un projecte de recerca de l'espai d'estudi domèstic dut a terme per alumnes de CEIP Sant Sebastià d'Archidona (Màlaga), amb el qual es busca millorar les condicions de treball a casa alhora que es treballen diferents aspectes del currículum.

En aquest site de Google podeu trobar la presentació de el projecte i de les seves tasques. Concretament, en ell s'ha estructurat el treball a desenvolupar en 4 tasques més la tasca final, així com una sèrie de tasques de l'àrea de llengua anglesa i francesa relacionades amb la família.

Clic aquí.

Podeu trobar més informació sobre el tema a l'article de la revista Guix n.477.