Capítol Las oraciones coordinadas en los libros de texto de lengua castellana
RESUM CAPíTOL

La didàctica d’elements sintàctics complexos hauria de ser especialment rellevant en els últims cursos de l’ensenyament obligatori. Aquests elements complexos estan implicats en una competència discursiva amb riques possibilitats comunicatives, com correspon a les exigències del currículum final de l’ESO. En aquest capítol es comenten alguns aspectes de l’estudi fet sobre deu llibres de text de llengua castellana de 3r d’ESO d’última edició amb relació a les seves propostes didàctiques en el tema de la coordinació sintàctica. La coordinació permet l’addició, la contraposició, la disjunció, la distribució i l’explicació d’elements lingüístics desplegats en el discurs.   FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE