Llibre Las paradojas de la integración / exclusión en las prácticas educativas Efectos de discriminación o lazo social


FORMATS DISPONIBLES
24,00 €
22,80 €
Resum del llibre

La manera d’abordar les pràctiques educatives institucionals exemplifica la ratificació de l’exclusió i la discriminació, més enllà de la voluntat dels agents que hi intervenen. En el dia a dia de les tasques educatives es mostren les il·lusions perdudes de la integració, la ficció de la integració pel sol fet d’estar tots en una mateixa aula, el predomini d’un pla d’estudis que només reitera el dèficit i la discapacitat.

En canvi, molts pares i mestres capgiren el sentit de la discapacitat i es resisteixen a encasellar l’alumne o el fill sota aquest «atribut» totalitari de discapacitat i recuperen la seva condició de vida, de ser i d’estar al món.