Capítol Las pruebas permiten distinguir conclusiones sustentadas en datos de opiniones
RESUM CAPíTOL

Quin és el paper de les proves? Com sabem el que sabem? Partint d’aquests interrogants, aquesta idea clau no busca una discussió detallada des del punt de vista filosòfic de la importància de les proves, sinó proporcionar recursos per treballar a classe la capacitat de fer-les servir, desenvolupant una perspectiva adequada sobre la naturalesa de la ciència, que requereix entendre com es generen i es validen proves científiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Adreçat al professorat que no es conforma només amb que els seus alumnes siguin capaços de donar les respostes adequades a les preguntes que els plantegen, sinó que a més a més persegueix que sàpiguen raonar-les. La formació de ciutadans capaços d’avaluar el coneixement i desenvolupar el pensament crític es veu potenciada així, al mateix temps que s’afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques i es contribueix a l’educació científica i ciutadana. El llibre presenta una estructura clara que a més de desenvolupar cadascuna de les idees que es plantegen ajuda a respondre preguntes com ara:? Què és l’argumentació? ?Quines dimensions del treball científic s’aprenen argumentant? ? Quin és el paper de les proves? ? Quins elements comprèn un argument? ? En què contribueixen les qüestions sociocientífiques als objectius de l’educació? ? Com dissenyar tasques de classe que promoguin l’argumentació? ? Quins criteris podem utilitzar per avaluar la qualitat de l’argumentació?

Llibre disponible per capítols
INDICE