Capítol Las redes sociodigitales: Una herramienta para la inclusión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje
RESUM CAPíTOL

En l'era digital, la pràctica docent es pot veure beneficiada per l'ús de les xarxes sociodigitals. L'objectiu d'aquest capítol és precisament identificar les aportacions d'aquestes xarxes als processos d'ensenyament i aprenentatge i inclusió educativa. El mètode inclou una revisió teòrica sobre la contribució de les xarxes sociodigitals als processos d'ensenyament i aprenentatge. L'anàlisi revela que les aportacions d'aquestes xarxes a l'educació poden classificar-se com a avantatges o desavantatges en funció de l'ús de la pròpia xarxa. Els avantatges inclouen el seu ús com a mitjans de comunicació, mitjans d'informació i mitjans d'organització. A més, aquestes també actuen com a promotores de l'alfabetització digital i el treball en equip fomentant la inclusió de les involucrades. Els desavantatges d'aquestes xarxes es poden veure reflectides en la reducció de la privacitat dels usuaris, possible suplantació de la identitat, distracció i dependència dels educands i reducció de la seva vida social analògica. L'article conclou que és el docent l'encarregat d'impulsar l'adequat ús de les xarxes sociodigitals promovent la competència digital en els educands mitjançant intervencions inclusives i transformadores.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa