Capítol Las relaciones entre el centro escolar y la familia: la confianza como fundamento de la colaboración y el apoyo mutuo entre padresn y profesionales
RESUM CAPíTOL

La col·laboració entre la família i l’institut contribueix en gran manera a teixir un espai comú que pot ajudar a elaborar interpretacions compartides sobre els comportaments, neguits, necessitats i interessos de l’alumnat que presenta dificultats per regular el seu comportament. Aquest capítol tracta sobre com les relacions de confiança entre la família i el centre afavoreixen tant l’aprenentatge de l’alumnat com la convivència a l’institut, i com la gran varietat de formes d’organització familiar fan cada dia més complexes les relacions entre els membres d’aquesta organització. Parlarem de la desorientació de molts pares en l’exercici de la seva funció parental, i de les diverses possibilitats de crear i oferir a les famílies d’aquest alumnat un temps regular i espais de suport a l’institut que siguin acceptats pels pares.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre pensat per ajudar el professorat, els orientadors, pedagogs, psicòlegs i altres professionals de l'educació des d'una perspectiva eminentment pràctica en la complexa tasca d'educar aquells alumnes als quals acostumem a descriure amb frases com ara: "no està motivat", "no posa atenció en el que fa", "té una mala actitud" i un llarg etcètera d'expressions semblants. Es parteix del fet que hi ha una altra manera positiva d'educar i afavorir aquest alumnat amb dificultats per autoregular la seva conducta, i que aquesta neix de comprendre'ls, identificar-ne les fortaleses, preparar amb cura la proposta educativa i treballar proactivament en equip.

Llibre disponible per capítols
INDICE