Capítol Las relaciones interactivas en clase. El papel del profesorado y del alumnado
RESUM CAPíTOL

Les seqüències didàctiques ens ofereixen un seguit d’oportunitats comunicatives, però per si mateixes no determinen el que constitueix la clau de tot ensenyament: les relacions que s’estableixen entre el professorat, l’alumnat i els continguts d’aprenentatge. Per això, aquest capítol se centra en les relacions interactives que es produeixen a l’aula, i en el paper que acompleix tant el professorat com l’alumnat en aquestes interaccions, sense oblidar la influència que tenen els continguts d’aprenentatge en la seva estructuració.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €