Capítol Las relaciones paterno-filiales y sus repercusiones en el ámbito escolar
RESUM CAPíTOL

Les relacions paternofilials, l’exercici de la pàtria potestat per part dels cònjuges, els conflictes entre ells en casos de situacions de crisis matrimonials (o de parella) reflectides en separacions, demandes de divorci, etc., repercuteixen cada vegada més en l’àmbit escolar. Davant d’aquest tipus de situacions i demandes, quina resposta hi hauria de donar la direcció del centre?, quins haurien de ser els criteris generals d’actuació davant de problemes dels progenitors amb relació als seus fills? Aquest capítol mira de donar resposta a aquestes preguntes, presentant la normativa que regula la pàtria potestat.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €