Capítol Las relaciones paterno-filiales y sus repercusiones en el ámbito escolar
RESUM CAPíTOL

Les relacions paternofilials, l’exercici de la pàtria potestat per part dels cònjuges, els conflictes entre ells en casos de situacions de crisis matrimonials (o de parella) reflectides en separacions, demandes de divorci, etc., repercuteixen cada vegada més en l’àmbit escolar. Davant d’aquest tipus de situacions i demandes, quina resposta hi hauria de donar la direcció del centre?, quins haurien de ser els criteris generals d’actuació davant de problemes dels progenitors amb relació als seus fills? Aquest capítol mira de donar resposta a aquestes preguntes, presentant la normativa que regula la pàtria potestat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE