Capítol Las relaciones personales
RESUM CAPíTOL

La metodologia de treball amb els nens i nenes de 2 a 3 anys té un dels seus pilars en les relacions personals que s’estableixen en el grup, que constitueixen una font de benestar afectiu i emocional, base imprescindible dels aprenentatges que es produiran. En aquest capítol es parla de tres tipus de relacions: la que és capaç d’establir l’educador/a amb cadascun dels infants, la que s’estableix amb les famílies, i la que els educadors/es són capaços d’incentivar i motivar entre els nens i nenes del grup, afavorint els aprenentatges entre iguals i l’inici de la socialització.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre proposa una metodologia per a educadors i mestres de les aules de 2 a 3 anys basada en quatre puntals: el disseny de l'ambient (aula, espais comuns, mobiliari, materials, etc.); les relacions personals (amb les famílies, entre iguals, amb cada nen i nena); la vida quotidiana i, finalment, l'organització d'activitats que combinin el petit grup amb el joc lliure dels nens i nenes (joc simbòlic, joc de construcció, la rotllana, taller de plàstica, psicomotricitat, etc.). L'autora considera que el joc ha d'ocupar un lloc primordial i que les activitats en petit grup permeten una atenció individualitzada i una resposta millor a les característiques d'aquestes edats.

Llibre disponible per capítols
INDICE