Capítol Las secuencias didácticas y las secuencias de contenido
RESUM CAPíTOL

De les diferents variables que configuren les propostes metodològiques de la pràctica educativa, aquest capítol analitza la que ve determinada per la sèrie ordenada i articulada d’activitats que conformen les unitats didàctiques, és a dir, les seqüències didàctiques. A partir de quatre unitats didàctiques a tall d’exemple, s’analitzen els continguts d’aprenentatge de cadascuna i, finalment, s’identifiquen les seqüències de contingut i les condicions del seu ensenyament segons la seva tipologia.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €