Capítol Las situaciones problema deber ser el núcleo organizativo de los proyectos interdisciplinarios
RESUM CAPíTOL

Les situacions problema han de ser el nucli organitzatiu del projecte interdisciplinari. Aquestes tasques d’aprenentatge donaran sentit a l’esforç de l’alumnat, i es convertiran en el motor del treball perquè plantegen moments de recollida d’informació, moments d’anàlisi de síntesi, moments de treball col·lectiu i individual, sense oblidar els moments de reflexió sobre el mateix aprenentatge. FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Tracta de manera rigorosa el tema dels projectes de treball entesos com una metodologia globalitzadora que integra els aprenentatges escolars a l’entorn real de l’alumnat i del professorat. Alhora es donen pistes per entendre com aquesta manera de fer fomenta la responsabilitat dels estudiants en la mesura que els implica, al mateix temps que els compromet, amb els seus aprenentatges a través de diferents procediments d’indagació, experimentació i gestió dels errors com a eixos de reflexió i avenç.

Llibre disponible per capítols
INDICE