Capítol Las tareas a realizar son la clave para el desarrollo de los aprendizajes
RESUM CAPíTOL

Si considerem ben establert que l’educació matemàtica exigeix la creació d’un nexe comunicatiu, no podem deixar de preguntar-nos com es possibilita un ambient o situació que permeti la creació del nexe comunicatiu i quines són les condicions i elements constitutius de l’acte comunicatiu capaços d’induir coneixement matemàtic. A aquestes preguntes hi respon la didàctica, proposant, com veurem en aquest capítol, un esquema d’actuació que sol anomenar-se el triangle didàctic.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre la diferència entre dues maneres diferents d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o les matemàtiques com a competència clau o bàsica per a l’aprenentatge. D’estructura clara, a més a més de les idees que proposa per al desenvolupament de la competència matemàtica, el llibre incideix en la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: · Quina és la raó que justifica la presència de les matemàtiques en el currículum? · Des de quina perspectiva han de definir-se les finalitats que ha d’aconseguir l’ensenyament de les matemàtiques? · Per què ha de centrar-se l’ensenyament de les matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica i què hem d’entendre per competència matemàtica? 

Llibre disponible per capítols
INDICE