Capítol Las tecnologías de la información y de la comunicación para el Francés Lengua extranjera
RESUM CAPíTOL

El capítol s’inicia abordant la temàtica de l’ús de les TIC en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua francesa, sobretot centrant-se en els seus atributs o característiques principals i les seves funcionalitats per promoure aprenentatges significatius. Seguidament s’exposen algunes idees per a la seva utilització, amb l’objectiu d’augmentar al màxim el rendiment d’aquestes eines, fet que condueix a la temàtica següent: la configuració d’escenaris multimèdia per al desenvolupament del currículum de francès. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE