Capítol Las tecnologías digitales en la enseñanza de la Física y de la Química
RESUM CAPíTOL

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan canviant en la vida diària les maneres en què els individus comparteixen, utilitzen, desenvolupen i processen la informació. Lògicament això també s’ha de reflectir en la vida de l’escola i en els processos d’ensenyament-aprenentatge. En aquest capítol s’aborda aquesta qüestió, i es valoren les seves diferents aplicacions a l’aula de ciències. També s’hi inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’analitzen les relacions entre el coneixement científic, la ciència escolar i l’ensenyament de les ciències; la relació entre la competència científica i la competència professional; els diferents enfocament per a l’elaboració, l’experimentació i l’avaluació de seqüències didàctiques; els diferents enfocaments per a l’elaboració, l’experimentació i l’avaluació de seqüències didàctiques ; els diferents significats del terme «model» i els diferents models curriculars, models d’ensenyament i models escolars que s’utilitzen; el concepte d’ensenyament dialògic aplicat a l’ensenyament de les ciències; la construcció del coneixement basada en l’ús, l’avaluació i la revisió de models dins de l’aula; els treballs pràctics experimentals, com ara les experiències i els treballs de caràcter indagatiu; els diferents objectius de les aplicacions didàctiques basades en les tecnologies de la informació i la comunicació; i l’avaluació entesa com a procés formatiu.

Llibre disponible per capítols
INDICE