Capítol Las TIC y el apoyo a la interacción y a los aprendizajes en el aula
RESUM CAPíTOL

La tecnologia digital com a recurs pedagògic que facilita els processos d'aprenentatge dels estudiants és un element fonamental perquè s'inclogui en moltes de les metodologies que es duen a terme a les aules. Aquest capítol aborda l'ús de la tecnologia en l'activitat educativa i, específicament, en les tasques de suport. A la primera part veurem com l'ús transversal de la tecnologia digital ha provocat una revolució en la nostra societat i en el món de l'educació. L'objectiu és poder mostrar com les eines digitals poden donar suport a l'entorn educatiu en diferents àmbits, i específicament ajudar a respondre amb garanties davant la diversitat. La segona part està destinada a presentar uns quants recursos i eines per exemplificar i facilitar el treball a l'escola inclusiva i per proporcionar mitjans per a l'acció i representació, així com mitjans per a la motivació i implicació en l'aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE