Article Las trayectorias de aprendizaje en los proyectos de indagación como foco de la acción educativa
RESUM ARTICLE

Aprendre i ensenyar és, per damunt de tot, una qüestió de relacions, que ens porta a prestar atenció a la manera com es possibiliten les trobades en les quals es comparteixen subjectivitats i sabers. Aquest enfocament el connectem amb la nostra experiència relacionada amb la fonamentació, la pràctica i la reflexió sobre el paper dels projectes d’indagació que afavoreixen processos d’aprenentatge amb sentit: la construcció de narratives a partir de les experiències de vida, l’acollida de la diversitat dels sentits de ser que trobem a l’aula i la consideració de la vida a l’aula com a espai d’integració d’experiències i sabers.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1: La personalización del aprendizaje: fundamentos y principios
BLOQUE 2: Estrategias y experiencias de personalización del aprendizaje
BLOQUE 3: Artículos de opinión
GUÍA DE RECURSOS