Capítol Las unidades de apoyo a la educación especial en la ESO: el caso del IES Ribera Baixa del Prat de Llobregat
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es recull un exemple de bones pràctiques d’inclusió educativa a partir de l’experiència de l’IES Ribera Baixa, al Prat de Llobregat (Barcelona). El perfil de l’alumnat atès a la unitat de suport a l’educació especial (USEE en català) d’aquest centre, implantada el 2004, és de nois i noies amb NEE que presenten trastorns de personalitat i conducta, tenen dictamen d’escolarització, presenten dificultats cognitives afegides i necessiten un acompanyament socialitzador. L’experiència recull el següent: justificació, breu descripció del centre (entorn, alumnat...), inici, desenvolupament i situació actual de l’experiència i, finalment, la seva valoració i perspectives de futur.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Tot i les mancances que encara ens cal resoldre, la inclusió escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d'experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les dificultats i les amenaces que l'assetgen. Inclou, doncs, una sèrie de reflexions, conclusions i propostes i un recull de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l'experiència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aproximación teórica a partir de la experiencia
II Parte: Experiencia de buenas prácticas