Article L’atenció a la salut mental des dels centres educatius
RESUM ARTICLE

En aquest article s’argumenta, en primer lloc, la necessitat que els centres educatius tinguin entre els seus objectius institucionals la promoció i la prevenció de la salut mental. A continuació es fa un breu repàs dels diferents nivells d’actuació en aquest àmbit que els centres poden tenir en compte en els seus projectes. L’exposició s’organitza a partir dels nivells progressius de prevenció des de les actuacions universals de promoció de la salut fins a les més específiques per a aquell alumnat que ho requereixi. S’afegeix, finalment, un nivell més de prevenció per tal de remarcar la reflexió necessària sobre els possibles efectes no desitjats de determinades actuacions professionals.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €