Article L'avaluació i l'ensenyament de llengües: dos àmbits que s'aproximen.
RESUM ARTICLE

L'avaluació de la llengua hauria de ser tinguda en compte com un àmbit propi de la didàctica d'aquesta àrea. Els objectes d'avaluació en el procés d'ensenyament i aprenentatge de llengües coincideixen amb els objectes de l'ensenyament i l'aprenentatge i no poden contemplar-se separadament. En el present article, s'hi fa un repàs dels treballs sobre avaluació de la llengua en el terreny de la pràctica educativa i s'hi destaquen els aspectes que hi tenen una rellevància especial: el concepte de regulació, els processos d'autoavaluació i l'instrument del portafolis. Per acabar, s'hi destaquen els temes que requeririen l'atenció de futurs treballs.

AUTORS
Ribas Seix, Teresa


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €