Capítol Lectura analítica i ensenyament: el comentari de textos literaris
RESUM CAPíTOL

El capítol presenta, a partir de la proposta decomentari de textos, un panorama —inevitablement parcial, diu l’autor— dels estudis en què es basa el comentari de textos; ens prevé dels perills dels mètodes rutinaris i, en canvi, ens ofereix eines conceptuals i estratègies que, aplicades de manera flexible, poden fer «ensenyable» l’aprofundiment en la comprensió dels textos literaris. En proposa dos exemples ben diferents: el primer segueix un esquema canònic, i el segon és un exemple de comentari que l’autor qualifica d’obert, «menys subjecte a l’ordre del mètode». També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE