Article Lectura crítica al batxillerat Aproximació pràctica per implementar a l'aula
RESUM ARTICLE

Aquest article mostra què és la lectura crítica i quina importància té, també presenta una proposta per ser implementada a l’aula de batxillerat aplicada a la ressenya crítica de llibres. Les activitats suggerides per a cadascuna de les etapes i dels nivells precedeixen la lectura crítica, de manera que l’estudiant pugui adquirir les habilitats intel·lectuals que li permetin formular una valoració personal sustentada en la seva pròpia anàlisi.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €