Article Lectura crítica multimodal
RESUM ARTICLE

En aquest article s’hi presenta una seqüència didàctica formada per cinc activitats destinades a fomentar l’exercici de la lectura crítica de materials multimodals. Amb aquesta activitat es fomenta el maneig de textos escrits i orals, a més de la producció, també en formats diferents, de respostes crítiques respecte a aquests materials. Les activitats han estat pilotades a l’aula de llengua i literatura d’ESO i batxillerat.FORMATS DISPONIBLES
1,71 €