Article Lectura, educació literària i ètica democràtica
RESUM ARTICLE

Explorar les estretes relacions entre ètica i literatura és un repte que afecta tant l’educació literària com la construcció de la ciutadania. No s’hauria de confondre aquesta relació amb l’estesa creença que la literatura «transmet» valors, un lloc comú que minimitza i desvirtua el vincle entre totes dues disciplines. La deliberació ètica que promou la literatura és un recurs més complex i més vigorós per entendre el món en què vivim i les decisions que hem de prendre en cada moment.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions