Article Lectura, educació literària i pla de lectura i escriptura a infantil i a primària
RESUM ARTICLE

Els documents que marquen pautes de funcionament i que estableixen mínims comuns perquè una comunitat educativa sàpiga com es treballa un tema en concret al centre són d’una importància vital. Que una escola hagi analitzat la seva manera d’actuar, hi hagi detectat mancances i hagi redactat, en funció d’aquestes, un pla de lectura de centre on tots els agents educatius hi estiguin implicats és, o hauria de ser, un dels objectius primordials en totes les institucions docents, ja que ens fa pensar que l’educació lectora i literària milloraria qualitativament respecte a la situació actual, en què encara podem parlar, en general, d’actuacions poc estructurades en una proposta global de centre i amb mancança de distribució d’objectius diversificats que les sustentin. Ara bé, a vegades, el camí es capgira i l’escriptura del Pla de lectura de centre és el punt i final d’una planificació consolidada de lectura i escriptura. Aquest és el cas de l’escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Els plans de Lectura i Escriptura de centre
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions