Article Lectura i escriptura a secundària: una wikillibreta de vacances.
RESUM ARTICLE

L'article descriu un treball sobre el llibre de lectura que, a més d'aproximar-se al text per quatre camins diferents i complementaris, pretén explorar diversos gèneres escrits (des de l'exposició fins a la ressenya, passant per la narració, la sinopsi o l'entrevista) i incidir en quatre àmbits de l'acció didàctica: la reflexió-acció per al docent, el treball cooperatiu per a l'organització d'aula, la metacognició per a l'alumne i la dimensió significativa de la matèria.

AUTORS
Fontich Vicens, Xavier


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €