Capítol Lectures de cinema, una forma motivada d'apropament a la lectura
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda la relació entre cinema i literatura. Així, a partir d’un plantejament inicial en què reflexiona sobre la pertinència d’aquest enfocament en l’educació literària dels adolescents i dels processos que l’adaptació de les obres literàries requereixen per ser traslladades al cinema, es parla dels objectius i del tipus d’activitats que es poden dur a terme a l’aula. A continuació s’ofereix una àmplia selecció comentada de materials, classificats per gèneres, que es poden trobar a Internet i que, per tant, són a l’abast de tot el professorat. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Llibre disponible per capítols
INDICE