Article Lectures dels adolescents: entre la tria personal i la selecció escolar.
RESUM ARTICLE

Aprofundir el coneixement dels ingredients que formen l'univers lector dels joves, tant si provenen de les lectures escolars com personals, és una base que creiem necessària per poder fer una planificació intencionada de les lectures a l'escola. Les dades utilitzades parteixen d'un conjunt de textos llegits per joves d'entre dotze i setze anys en el context d'una campanya de lectura.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €