Article L’Educació 360 com a estratègia municipal
RESUM ARTICLE

L’Aliança Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política: educativa perquè proposa una nova concepció holística de l’educació, al llarg i l’ample de la vida; social perquè cerca l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives, i política perquè proposa la implicació de la comunitat i que la política pública incorpori aquesta dimensió.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €