Article L'educació literària en l'educació infantil.
RESUM ARTICLE

En una exploració feta en una trentena d'escoles públiques del nostre país 1, s'hi constata que la biblioteca d'aula ûi més concretament el racó de bibliotecaû és present a pràcticament totes les aules del segon cicle d'educació infantil. Aquesta dada, en principi, ens hauria d'alegrar. Si anem, però, una mica més enllà, ens trobem amb una sèrie d'aspectes que ens fan dubtar de l'eficàcia i la rendibilitat d'aquest racó. Quins tipus de llibres hi ha? Qui els ha triat i amb quins criteris ho ha fet? Quines activitats literàries s'hi realitzen? A l'article, s'hi reflexiona, en primer lloc, sobre aquests aspectes i a continuación s'hi fan algunes propostes orientades cap a un treball més específic de lectura literària.

AUTORS
Correig Blanchart, Montserrat


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
OPINIÓ
RESSENYES