Article L'educació viària: tema i pretext per a ensenyar a escriure.
RESUM ARTICLE

L'article explica una experiència de l'àrea de Llengua entesa des d'una doble perspectiva: treballar un tema transversal molt important com és el de l'educació viària i aprofitar tot el cabal de possibilitats que ens forneix per plantejar activitats d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. De l'experiència es constata, per exemple, l'encert d'acostar les classes de Llengua a la vida real a partir de temes com l'educació viària i la conveniència d'organitzar-les a l'entorn de projectes que plantegin objectius de comunicació a l'alumnat.

AUTORS
Vilar Sais, Joaquim


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €