Capítol L'éducation et la formation lagagière dans la perspective curriculaire européenne
RESUM CAPíTOL

El capítol s’inicia abordant la temàtica de les polítiques lingüístiques educatives a la Unió Europea, fent un repàs sobre els documents de referència i els principis que les regeixen. A continuació es defineix la competència lingüística comunicativa com una de les competències clau del currículum, fet que serveix de preàmbul per introduir els objectius i continguts específics de la llengua francesa i el debat sobre el seu estatus a les etapes d’ESO i batxillerat i la seva contribució al desenvolupament de la competència lingüística. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’aborda un conjunt de continguts d’ordre teoricoconceptual, relatius als elements que componen el currículum de la matèria Llengua estrangera, Francès, d’acord amb l’evolució de les concepcions sobre la naturalesa de la llengua-cultura i de l’aprenentatge subjacents a l’enfocament adoptat a Europa per a una educació i formació lingüística de qualitat. Considerant els referents institucionals europeus, nacionals i regionals, s’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols, que s’han redactat en francès per afavorir el tractament dels termes i les nocions de l’especialitat, i assegurar-ne la utilització efectiva com a factor de desenvolupament i inserció professional del docent. Tant les activitats i la bibliografia com els recursos i els documents s’han proposat amb l’objectiu de desenvolupar un coneixement funcional en el professorat, i permeten passar de les concepcions i dels referents esmentats a les formes dels continguts d’aquesta formació.

Llibre disponible per capítols
INDICE