Capítol Leemos en diferentes situaciones y con objetivos diversos
RESUM CAPíTOL

La idea clau de què parteix aquest capítol és que llegim en diferents situacions i amb objectius diversos, fet que influeix decisivament en la manera com interactuem amb els textos per aconseguir les metes proposades. Partint d’això, el capítol planteja la resposta a alguns interrogants al voltant dels objectius i contextos de lectura, com ara, entre d’altres: Què entenem per situacions de lectura? Per què és tan important la noció de situació de lectura en el marc teòric del PISA?FORMATS DISPONIBLES
4,99 €