Article Lengua en las prácticas de lectura, escritura y oralidad
RESUM ARTICLE

Un dels objectius d’una classe de llengua és augmentar el repertori de coneixements sobre un idioma particular i de saber fer en aquest idioma. El present article tracta sobre possibles interrelacions entre els sabers que cal ensenyar provinents de la gramàtica i dels estudis del llenguatge, del discurs i dels textos, com també sobre les destreses lingüístiques de comprensió i producció en la llengua escrita i en la llengua oral.FORMATS DISPONIBLES
1.99 €