Recursos Lengua: entornos digitales


Lengua: entornos digitales
Resum del recurs

Pàgines web amb exemples de materials i recursos educatius digitals de lliure accés (programari lliure), en aquest cas contextualitzats en la classe de llengua.


Descripció del recurs

Aquest recurs complementa la lectura de l'article "Entorns digitals a les classes de llengua" (Articles n.77).

Des del Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC) organisme depenent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) s'estan creant recursos que tenen com a finalitat el disseny, la promoció i el desenvolupament de materials educatius digitals mitjançant el programari lliure.
És el que s'anomenen Recursos Educatius Oberts (REA). El seu objectiu fonamental és "posar a disposició de tota la comunitat educativa materials i recursos digitals de lliure accés que permetin aprofundir en la implantació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en l'Àmbit Educatiu". Conèixer en profunditat la pàgina del CEDEC és de gran interès donada la quantitat de recursos que en ella podem trobar: projectes, experiències d'aula,  rúbriques d'avaluació, exe learning, recursos educatius oberts.

Dins d'ells, els englobats al Proyecto Edia són un exemple de materials amb un enfocament metodològic que desenvolupa l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) o el Flipper Classroom.

En el cas de Llengua i Literatura podem trobar, per ara, propostes per a 1r, 2n i 3r de l'ESO. Els materials estan creats amb format eXeLearning un programa lliure i obert sota llicència GPL-2 que ajuda als docents en la creació i publicació de continguts, i permet la publicació de continguts didàctics en diferents suports informàtics.