FORMATS DISPONIBLES
17,50 €
16,63 €
12,30 €
11,69 €
Resum del llibre
«Hem d’ensenyar a parlar i a escriure bé», «hem de promoure el gust per la lectura», «hem d’ensenyar a comprendre textos orals i escrits»…, però una bona part del nostre alumnat no sap parlar, no escolta, no llegeix… Aquest llibre qüestiona moltes d’aquestes idees, aparentment de sentit comú, que plantegen l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i proposa una altra manera d’enfocar l’educació lingüística. L’autora, profundament compromesa en l’acció educativa, posa l’accent en què els usos lingüístics són tan complexos i heterogenis com els grups humans als quals s’adrecen , per la qual cosa s’ha de (re)conèixer que la diversitat lingüística és part de la diversitat sociocultural i que, per tant, l’escola i l’aula no poden estar al marge d’aquesta diversitat.