Llibre Lengua, escuela y diversidad sociocultural Hacia una educación lingüística crítica


FORMATS DISPONIBLES
15.75 €
12.90 €

Hacia una educación lingüística crítica

Resum del llibre
Hem d'ensenyar a parlar i a escriure bé, hem de promoure el gust per la lectura, hem d'ensenyar a comprendre textos orals i escrits, però una bona part del nostre alumnat no sap parlar, no escolta, no llegeix.