Capítol Lengua oral en la educación infantil
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol focalitza l’atenció en l’ús de la llengua oral en diverses activitats en aules d’educació infantil. Una d’elles, no programada, té com a objectiu l’educació afectiva i sociomoral. La investigació estudia les intervencions de la professora que s’orienten a l’explicitació del que el nen o nena sent, fa, coneix, diu i valora. L’anàlisi de la segona activitat, la frase notícia, aprofundeix en els esquemes interactius i en les estratègies de la professora per promoure la participació de tothom en la construcció d’un llenguatge formal.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE