Capítol L'enseignement d'une matière intégrée au Français Langue étrangère: Les programmes EMILE
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol té com a objectiu presentar l’EMILE, una metodologia basada en el bilingüisme a les aules, integrant el francès com a llengua vehicular. S’hi exposen els seus objectius principals i els seus beneficis, sobretot de cara a la integració de la major part de l’alumnat. Seguidament es preveuen algunes idees a considerar en la presa de decisions sobre el disseny i aplicació de l’EMILE, així com diverses activitats de formació i reflexió sobre aquest mètode. Així mateix, es presenta i conceptualitza la matrice de qualité EMILE, el document de referència d’aquesta metodologia. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE