Article L'ensenyament de la literatura a l'ESO: primeres preguntes
RESUM ARTICLE

En el present article, s'hi proposa una reflexió adreçada als professionals novells, prèvia a qualsevol intervenció en l'ensenyament de la literatura, sobre els objectius de l'educació literària a l'etapa obligatòria i el punt de partida dels alumnes. D'una banda, els objectius curriculars, els supòsits de les avaluacions generals fetes per les administracions educatives i les fites assenyalades per la recerca didàctica ofereixen l'horitzó d'expectatives socials sobre allò que el professorat de literatura es proposa aconseguir amb la seva tasca educativa. D'altra banda, considerar els aprenents és una qüestió central en aquesta tasaca. Valorar el seu bagatge lector, la nova situació educativa en una societat global i tecnològica i una actitud d'obervació amatent, tant de les diferències entre els alumnes, com de les formes que tenen d'aprendre a les aules, són elements que ajuden a superar desànims i dificultats en la consecució dels objectius encomanats per la societat a aquests professionals.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €