Article L'ensenyament de la pronunciació en català com a segona llengua.
RESUM ARTICLE

L'article ofereix una breu revisió dels materials publicats per a l'ensenyament de la pronunciació en català com a segona llengua (L2) amb relació als diferents nivells de formació actuals, contextualitzant-los en el marc dels diversos corrents metodològics per a l'ensenyament de la pronunciació i la correcció fonètica. De l'anàlisi, se'n desprenen les necessitats que semblen més urgents en aquest camp i que es resumeixen a les conclusions.

AUTORS
Llisterri, Joaquim / Andreu Gasa, Marcel·la


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €