OBERT   LLEGIR
Capítol Les matériels didactiques pour la classe de Français Langue étrangère
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda l’anàlisi i l’avaluació de dos materials didàctics que són utilitzats a les aules per a l’ensenyament i l’aprenentatge del francès: els manuals de text i els materials complementaris. Així mateix, es presenta el recurs dels documents autèntics i els textos multimodals per al desenvolupament de la competència lingüística, fet que condueix al plantejament del paper de les TIC a l’àrea de francès. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE