Article Les papallones tenen llengua? De la ficció literària a la ficció cinematogràfica
RESUM ARTICLE

En el present text s’insisteix en la idea que l’educació és un tipus específic de conversa entre docents i alumnes orientada a afavorir l’aprenentatge escolar i social a partir del diàleg entre la cultura acadèmica i les cultures de les persones que reben ensenyaments. Amb la voluntat d’impulsar aquest diàleg mostrem una experiència realitzada amb adolescents a través de la lectura de diversos relats de Manuel Rivas.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €