Article Les trajectòries d’aprenentatge en els projectes d’indagació com a focus de l’acció educativa
RESUM ARTICLE

Aprendre i ensenyar és, per damunt de tot, una qüestió de relacions, que ens porta a prestar atenció a la manera com es possibiliten les trobades en les quals es comparteixen subjectivitats i sabers. Aquest enfocament el connectem amb la nostra experiència relacionada amb la fonamentació, la pràctica i la reflexió sobre el paper dels projectes d’indagació que afavoreixen processos d’aprenentatge amb sentit: la construcció de narratives a partir de les experiències de vida, l’acollida de la diversitat dels sentits de ser que trobem a l’aula i la consideració de la vida a l’aula com a espai d’integració d’experiències i sabers.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: La personalització de l'aprenentatge: fonaments i principis
BLOC 2: Estratègies i experiències de personalització de l'aprenentatge
BLOC 3: Articles d'opinió
GUIA DE RECURSOS