Article Les unitats fraseològiques en el discurs argumentatiu.
RESUM ARTICLE

L'article planteja línies teoricopràctiques d'anàlisi sobre l'eficàcia argumentativa de les UF, en el marc de l'ensenyament-aprenentatge dels registres formals en un nivell d'ensenyament mitjà i primers cursos universitaris. S'hi aborden qüestions com ara: les UF i la seva funció en l'estratègia argumentativa; les característiques estructurals i lingüístiques de l'argumentació; finalment i des d'un punt de vista pràctic, el comportament argumentatiu de les UF a partir d'exemples periodístics i aforístics.

AUTORS
Conca Martínez, Maria


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €