FORMATS DISPONIBLES
18,00 €
17,10 €
12,60 €
11,97 €
Resum del llibre
La construcció d'una escola intercultural, així com el desenvolupament de marcs educatius inclusius on l'alumnat de família immigrada sigui considerat un més, requereix no només mesures de naturalesa didàctica sinó també organitzativa. Per aquest motiu es fa necessari anar cobrint, amb aportacions teòriques i pràctiques, aquesta dimensió de gestió i lideratge, menys abordada que l'altra.

Aquesta obra pretén contribuir a anar omplint aquest espai. Ofereix bàsicament tres tipus de continguts: substantius, pràctics i operatius.